Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Stockholms Universitet’ Category

Förutom Kinesisk arkeologi är det främst svensk arkeologi som intresserat mig, under min tid som student vid Stockholms Universitet skrev jag ett antal uppsatser. Fyra av dessa rör Visingsös förhistoria. Dessa uppsatser finns nu som PDF-filer på Testimony of the spade.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Tyvärr har det varit lite dåligt med uppdatering den senaste tiden, det skall bli bot och bättring på den fronten.Nu finns alla mina anteckningar från Osteologiska föreningens seminarium upplagda på Testimony of the spade.

Osteologiska föreningens symposium 2008

Föredragen är uppdelade på fyra inlägg:

Tobjörn Ahlström & George Maat

Nikolaos Roumelis

Anna Linderholm

Caroline Arcini

Mvh

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

 Inga nyheter att rapportera denna vecka förutom att vi fortsätter vårt arbete med att hitta en lämplig lösning för att åter ta oss till Kina. I helgen ringde Ma Xiolin upp igen, det har nästa blivit en vana, för att få hjälp med att få tag i professor Anders Andrén, Sanne Houby-Nielsen och Jan Storå. Tydligen vill man bjuda in dem samt ytterligare någon till Henan under våren. Vi får se vad det kan bli av det.

Då nyhetsflödet är tunt passar jag på att uppmärksamma en blogg jag tidigare missat, i det här fallet är det Mats Widgrens blogg, jag håller mig med andra ord inom den akademiska sfären kring Stockholms Universitet. Mats Widgren är professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

I ett svagt ögonblick lovade jag att sammanfatta symposiet. På en av mina andra bloggar; Testimony of the spade finns nu anteckningarna från de första två föreläsningarna, de följande kommer. Dessa kan upplevas som lite kantiga och stolpiga och det är för att de är just anteckningar, tanken är att dessa skall bli grunden för en lite mer koncentrerad sammanfattning som kommer att publiceras i Osteologiska föreniongens tidskrift Benbiten vad det lider.

Om du var närvarande får du gärna lämna synpunkter, på sådant jag missat, blandat ihop eller helt enkelt missuppfattat.

Notes from the Osteological Associations 2008 symposium part 1.

Om du är intresserade av arkeologi och ben finns Osteologiska föreningen för dig.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

På lördag smäller det, Osteologiska föreningens symposium går av stapeln och glädjande nog vi lyckats fylla lokalen till sista plats. Jag hoppas på en givande dag och kväll och vi har alla förutsättningar för detta genom våra fantastiska föreläsare och deras intressanta ämnen samt genom alla närvarande.

Till er alla som tyvärr utav olika anledningar inte har möjlighet att närvara skall jag försöka skriva ihop en liten rapport från symposiet.

Med Vänlig hälsning

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Nu finns, som tidigare lovat, artikeln tillgänglig här på Yangshaoprojektet. Artikeln har ursprungligen blivit utgiven i tidskriften Benbiten nr 1 och 2, 2007. Tidskriften ges ut av Osteologiska föreningen.

To Neolithic China and back! The Yangshao project

This article was orginally printed in Benbiten number 1-2, 2007, the (Swedish) Osteological association’s periodical.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

OBS Anmälningstiden har gått ut!!! 

Jag lånar ut bloggen till Osteologiska föreningen idag och klistrar in deras inbjudan till 2008 års seminarium, vilket hålls till minne av professor Ebba During. Symposiet är öppet både för föreningens medlemmar och övriga intresserade. Som medlem i föreningen får man förutom ett lägre pris på våra evenemang också föreningens tidskrift: Benbiten som utkommer två gånger per år.

//Magnus Reuterdahl

Osteological Association

in cooperation with

Osteoarchaeological Research Laboratory

”Bones bearing witness- A symposium in honor of Ebba During”

Programme

DATE: 2th of February 2008.

PLACE: Stockholm University, Department of Archaeology and Classical Studies, lecture room, level 3, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Language: English

11.00-11.15 WELCOME

11.15-12.15 Fil. Dr. Torbjörn Ahlström, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. ”Climate and skeleton. Towards a Human Ecology of skeletal remains”.

12.15-13.15 Prof. George Maat, University Leiden, Netherland. ”Scurvy. Dying in the cold world of Spitsbergen”. 13.15-14.30 Lunch

14.30-15.30 Fil.Dr. Nikolaos Roumelis, Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University. ”The Paleopathology of Kirchberg”.

15.30-16.30 Ph.D. student Anna Linderholm, Archaeological Research Laboratory, Stockholm University: ”Ancient DNA and Pathology”.

16.30-17.15 Coffe

17.15-18.15 Fil. Dr. Caroline Arcini, Riksantikvarieämbetet, UV Syd. ”Reconstructing

daily life in past populations. The future of Paleopathology”.

18.15-19.00 Closing, discussion and reflections. Senior teacher Jan Storå, Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University.

19.00 Dinner at the Department

ACKNOWLEDGEMENTS

This symposium has partly been financially supported by grants from Berit Wallenbergs Stiftelse (the Berit Wallenberg Foundation), which is most gratefully acknowledged.

Conference Speaker Biographies:

Fil. Dr. Torbjörn Ahlström

Som osteolog har jag varit verksam vid Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet. Jag har undervisat i ämnet sedan 1994, först vid Stockholms universitet och nu vid Lunds universitet. Som forskare har jag varit verksam vid Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet, och som gästforskare vid Odense universitet samt Max Planck-institutet för demografi, Rostock. För närvarande delar jag min tid mellan ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och undervisning i Lund. Min forskning berör huvudsakligen människan och inspirationen hämtas från såväl naturvetenskap som humanvetenskap. Jag har arbetat huvudsakligen med skelettmaterial från meso- och neolitikum, men med några nedslag i medeltid.

Prof. George J.R. Maat MD PhD, anatomist – forensic anthropologist

George Maat studied medicine at Leiden University in Holland, became MD in 1973 and defended his PhD-thesis at the same university in 1974. Thereafter he has worked as an anatomist at Surinam University (1974-1976), Leiden University (1977-1986), Kuwait University (1986-1990), Utrecht University (1991-1993) and again at Leiden University Medical Center since 1993. In addition to teaching human anatomy, embryology and histology he has been teaching physical anthropology since 1977. From 2004 he teaches forensic anthropology in the Forensic Human Identification Course at the University College London (Barts & Queen Mary), and from 2007 he has been appointed as an honorary professor at the Department of Anatomy at the University of Pretoria. His fields of research are paleopathology and forensic anthropology. At the moment he is, together with Prof. Terry O’Connor and Prof. Shelley Saunders, editor of the International Journal of Osteoarchaeology. He is affiliated with the Netherlands Forensic Institute at The Hague. As permanent member of the Dutch Disaster Identification Team and as a temporary member of the British Forensic Team he has been deployed in Kosovo (ICTY; 1999, 2000, 2003), Enschede (fireworks disaster; 2000), Thailand (tsunami; 2004-2005), Afghanistan (military helicopter crash; 2006) and in Surinam (aftermath identifications of the 1989 airplane crash; 2007).

Fil. Dr. Nikolaos Roumelis

Dr Nikolaos Roumelis began his studies in archaeology and osteoarchaeology during the 1990s at Stockholm University. In 2007 he presented his doctoral thesis at Stockholm University. He has specialized in the field of palaeopathology and palaeohistopathology (the use of microscopy in investigating vestiges of diseases on the skeleton), the main field of research is tumorous diseases, inflammatory and deficiency diseases. Since 2001 he has conducted research in Palaeopathology at the Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Georg-August University, Göttingen, Germany, and is part of the Göttingen Palaeopathology Group, led by Prof. Dr. Michael Schultz. He is currently working on the investigation of health during the Late Neolithic in Sweden and is also working on several international research projects, eg with DAI in Cairo (Deutsche Archäologische Institut) investigating health in the Early Dynastic Period on the Island of Elephantine, Egypt.

Ph.D student Anna Linderholm

After a degree in molecular biology at Umeå University and two years at the Karolinska Institute I started my archaeological studies. After a degree from Stockholm University in archaeological Science in 2001, I spent 7 months at the Anthropological Institution, Johannes Gutenberg-University of Mainz, working on a project dealing with possible kinships in a Slavic cemetery, using ancient DNA. After a year working as a research assistant I was accepted to the Archaeological Research Laboratory as a PhD student in 2004. During my PhD studies I have been a Marie Curie fellow stipend at the University of Bradford, UK, working with Prof. Mike Richards learning about stable isotopes, especially sulphur and oxygen. In 2006 I received a STINT stipend and spent 6 months at The Department of Defense DNA registry, Armed Forces Institute of Pathology, Maryland, USA. Here I worked with ancient DNA from fallen soldiers trying to solve some problems retrieving the DNA from these said samples. The focus of my PhD is migration and adaptation and I try to study this with the help of both stable isotopes and DNA analysis on skeletal material.

Fil. Dr. Caroline Arcini

Jag har varit verksam som osteolog i snart 25 år. Tidigt inriktade jag mig på humant material, och har ett särkilt stort intresse för kartläggning av människans hälsa. Jag har arbetat med gravplatsmaterial från alla tidsperioder, från stenålder till 1800-talet. Genom årens lopp har drygt 10.000 individers skelett blivit föremål för analys. Ett av mina stora intressen är när, varifrån, hur lång tid tar det för olika sjukdomar att sprida sig och hur påverkas de samhällen som drabbas. Mina nuvarande projekt är social stratifiering – vilka begrovs på konventskyrkogårdar, avrättningsplatser, leprans spridning i Norden, syfilis vara eller icke vara i Europa före Columbus återkomst. Jag arbetar också med brandgravar och problematiken kring vilka lämningar som utgör bålplatser respektive gravar.

Anmälan

Deltagaranmälan och betalning skall vara föreningen tillhanda senast den 22 januari 2008. Betalning skickas till föreningens Postgirokonto: 45 56 39-5.

Anmälan sänds till föreningens e-postadress mailto:of_nyheter@[ta%20bort%20detta]hotmail.com.

Pris/Price:                             Symposium, kaffe och lunch/ inklusive middag

Medlemmar/members                                   60:- /150:-

Icke medlemmar/ others                                   95:-/ 200:-

Read Full Post »

Older Posts »