Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2007

Jag har valt att dela upp det här kapitlet i två delar då jag kände att jag inte riktigt hade tid och ork att koncentrera mig längre än så här (ett för övrigt mycket intressant kapitel).

De finns de forskare som menar att fisket var så viktigt under stenåldern att man i Kina blev bofast och började odla på grund av att säkra sin tillgång till de växtfibrer man nyttjade för att göra nät till fisket.

  • Detta skulle i så fall peka på en något annorlunda neoliticeringsprocess i Kina än i t ex Europa. Här skulle man gärna vilja ha ett par referenser så att man kan gå lite djupare ned i dessa tankegångar.

Att fisket var viktigt under stenåldern är dock något som mängden fynd av fiskeredskap och fiskben från Karpar man funnit i t ex Banpo.

  • Också här skulle jag vilja ha en referens, jag har inte hittat något i de artiklar och rapporter jag läst som berättar hur mycket fisk man egentligen funnit. Nu kan jag ju inte Kinesiska och det är mycket möjligt att det finns källor som berättar om fynd av fisk och vilka arter man hittat. Skall dock ta och skicka ett par mail till Kina och se om jag inte kan lyckas hitta svar på detta.

Utöver fynden som visar på fisket så finns är fisk, fiskar och fiskeredskap vanligt förekommande som motiv på den bemålade keramiken, som man hittat i t ex Banpo (Yangshao boplats i dagens Xi’an).

Yangshao fiskar 1

Bild på naturalistiska fiskmotiv från Banpo keramik ur Cecilia Lindqvists bok Tecknens rike:71.

Yangshao fiskar

Bild på stiliserade fiskmotiv från Banpo keramik ur Cecilia Lindqvists bok Tecknens rike:71.

Dessa bilder har nyttjats för att bygga kronologier, de går från att vara naturalistiska till att bli mer och mer stiliserade, till slut är de mer geometriska mönster än tydliga bilder.

På orakelbenen är tecknet för fisk vanligt förekommande.

Kinesiskt tecken för fisk

Bild på tecknet för fisk tagen ur Cecilia Lindqvists bok Tecknens rike:72.

Författarinnan Cecilia Lindqvist lägger fram ett antagande att fisken troligen var ett totemdjur eller en fruktbarhetssymbol för människorna i Banpo.

  • Här håller jag inte riktigt med Lindqvist, mängden fiskeredskap och den förmodade mängden fisk man funnit på boplatser indikerar nog snarare att fisken var en viktig del av Yangshao kulturens människor som föda.

 Idag är fisken en symbol för överflöd och rikedom.

  • Möjligen skulle man kunna koppla en sådan betydelse bakåt i tiden i samklang med fyndmaterialet. Om fisken var viktig så bör det ha varit viktigt att få rikliga fångster och detta skulle i sig kunna bli en symbol för rikedom och överflöd.

Detta skulle dock kunna vara ett inflytande från den Buddistiska religionen då fisken där är en symbol för frihet från alla hinder.

Att odla guldfiskar och Karpar är och länge varit en specialitet som har sitt ursprung i Kina. De äldsta beläggen för Guldfisk odling finns i texter från Ying dynastin (ca 265-419 e kr). Odling av Karp går sannolikt tillbaka ännu längre, ca 2500 år. Förr odlade man ofta Karpen i risfälten.

Med fisk kommer man också in på andra saker t ex fiskeredskap, på de gamla orakelbenen kan man genom tecknen utläsa hur de olika fisketeknikerna kan ha gått till och näten varit konstruerade. Förutom dessa tecken finns också bilder på bemålad keramik, fynd av nätsänken och diverse fiskekrokar, harpuner och till med pilar som använts med båge vid fiskning, vilket man hittat bevis för på Banpo boplatsen.

Kinesiskt tecken för nät 

Tecknet för nät, denna symbol används också som en del i tecknet för internet (lägger upp en bild på en symbol för internet bar här imorgon.), ur Cecilia Lindqvists bok Tecknens rike:76.

Här går författarinnan in på en ganska lång och ingående diskussion rörande olika typer av pilar och pilbågar och hur de nyttjats över tid och rum. Givetvis går hon också in på tecken utvecklingen för dessa företeelser.

Klimatet under stenåldern skiljde sig från dagens, det v ar ett par grader varmare och ganska mycket fuktigare vilket gav en delvis annorlunda fauna än den vi ser idag. I bergstrakterna fanns det gott om hjort och vildsvin. Det fanns också gott om vilda fåglar som fasaner, vaktlar och rapphöns. Vid sidan av dessa fanns här också mer exotiska djur som elefanter, noshörningar, tapirer, tigrar och påfåglar. Fåglarna kommer jag till i nästa del av genomgången.

Hjorten har periodvis varit ett viktigt djur och inte enbart som föda utan också som en religiös symbol, vilket bland annat finns dokumenterat från Shang dynastin.

Ett annat viktigt djur under Shang dynastin var sköldpaddan, det var ju skölden man ofta använde sig av när man skulle rådfråga sina förfäder, de så kallade orakelbenen. Men dekorationer på bemålad Yangshao keramik visar på att sköldpaddan varit viktig redan under stenåldern.

Sköldpaddan har länge varit central i Kiesisk mytologi då man trodde att hon varit med vid världens skapelse och att hon sedan dess bar universums grundpelare på sin rygg. Sköldpaddan hör också samman med Yin och Yang i den magiska kvadraten Loushu.

Och det var i sprickorna på en sköld som Fu Xi fann ”ba gua” dvs. de trelinjiga grundsymboler som bygger upp de 64 hexagram som Kineserna ända fram i våra dagar sett symbolisera alla naturföreteelser och mänskliga sinnestillstånd. Detta är kanske mest känt genom spådomsboken Yi Jing.

Ett annat intressant djur är elefanten vilket är ett djur man dels träffar på Shang bronserna men också som arkeologiskt material. På de äldsta boplatserna hittar man också ben från de nu utdöda mammutarna och stegoderna. Under Shang tid levde de asiatiska elefanterna fortfarande kring gula floden, idag finns de endast i provinsen Yunnan.

Här bryter vi för nu och i nästa del av kapitel fyra tas fåglar och drakar upp.

Till slut, detta är en populärvetenskaplig bok och i sådana finns normalt inga referenser eller endast ett fåtal, det är inte heller något jag kräver. Men när man hittar något man är intresserad av så vill man ha dem ändå.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Det är många som minns Ebba During och hennes gärning. Då många som sökt efter Ebba på nätet har hittat hit så har valt att jag samlat några länkar till andra som vill uppmärksamma hennes gärning och vänskap.

I Dagens Nyhter har två nekrologer över Ebba During publicerats: Ebba During av Sällskapet Nya Idun och Ebba During till minne skriven av hennes kollegor. Ytterligare minnesrunor kan läsas på Åsa M Larssons blogg Ting och Tankar, Martin Rundqvists blogg Aardvarchaeology och på Per Dahlbergs blogg.

Här har också publicerats en runa liksom på Testimony of the spade.

En minnesstund hölls på Stockholms Universitet tidigare denna månad, tyvärr hade jag inte möjlighet att besöka den då jag var på resande fot.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

 Semestern är slut och jag är åter!

Frog in a well kan man läsa ett intressant inlägg om bland annat skillnader i synen på autenticitet och på museiutställningar i Kina och andra länder. Här diskuteras också återuppbyggande och rekonstruktioner. Detta är något som är vanligt förekommande i Kina, där är själva strukturen och platsen viktare än att det egentligen är gammalt. Det finns en klar logik i denna tanke, då det inte varit ovanligt att byggnader brunnit ned till följd av stora metall föremål som man haft stående vid bland annat templen, vilket lett till åsknedslag och brand. Har man byggt upp en byggnad ett antal gånger och den fortfarande har en betydelse så är den ju i någon mening densamma som den var förut. En intressant trend är dock att man i många fall använder sig arkeologiska metoder för att få så exakta resultat som möjligt. Detta gäller t ex trädgårdar och parker men också i vissa fall byggnader. Detta är en trend som också tagit sig till oss, se till exempel Södra Råda kyrka.

Ännu mer matnyttigt finns i inlägget om diverse länkar rörande historia och Kina.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Är tillfälligt tillbaka i civilisationen, dvs har tillgång till en uppkoppling. Detta kommer dock att upphöra imorgon igen då jag skall till Värmland, där jag skall fira midsommar. Men då man är uppkopplad var jag tvungen att kolla till läget och visa att jag fortfarande lever. I Tyskland var allt underbart,vinet var gott och vädret underbart, läs mer om det på Aqua vitae. Via en kontakt i Tyskland fick jag tipset att kolla huruvida min blogg var blockerad i Kina eller inte, nu visste jag ju sedan innan att så var fallet, alla bloggar från wordpress.com är spärrade oavsett innehåll. Om man vill blogga när man är i Kina skall detta gå med hjälp av tex blogg.se. Vill du testa din blogg eller hemsida så går detta att göra på Great firewall of china.

Jag återvänder till cyberrymden på Söndag eller Måndag och kommer då att fortsätta min läsning av Tecknens rike.

Trevlig midsommar på er alla!

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Semester

Hej

Nu försvinner jag iväg på semester ett par veckor, förhoppnings kommer jag trots detta att kunna uppdatera bloggen men kanske inte varje dag. Den närmsta veckan kommer jag att befinna mig i Tyskland för att njuta av Moseldalen och dess Rieslingviner, mer info finns på Aqua vitae – livets vatten.

 Ha det fint

 Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

De tio största arkeologiska upptäckterna i Kina 2006. Varje år rankas arkeologiska upptäckter i Kina, bland de som rankas högst finns Yangshao boplatsen Xi’po vilken vi besökte 2007.

I People’s daily finns en artikel som beskriver de olika fynden.

China’s top 10 archeological findings for 2006

Vill också puscha för ett China History forum, har inte hunnit utforska det så mycket än men här verkar finnas några godbitar även för arkeologer.

//Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Here at the Yangshao project we normally post in Swedish but as the Four stone hearth blogfestival is hosted by Testiomony of the spade we’ll sign a post in English.The project started in 2003 by Johan Klange and Magnus Reuterdahl, then students at Stockholm University. Thanks to the project we’ve been fortunate to be able to travel on two research trips to China, the first in early 2006 and the last in spring of 2007. One of the things that made us concentrate on the Yangshao culture was the fact that a Swede discovered it in the 1920’s; Johan Gunnar Andersson. His collection later became the foundation for the Museum of Far Eastern Antiquities in Stockholm.

Bemålad keramik    Joha Gunnar Anderssons gata   Dahecun museum

Photos: From left to right: Painted pottery from the Yangshao site Banpo in Xi’an, Johan, Anders & Jan in the alley where famous Swedish archaeologist Johan Gunnar Andersson lived when he worked in Beijing in the 20’s and the entrance to the Yangshao site museum at Dahecun in Zhengzhou.

Our aim is to improve the knowledge about Chinese archaeology in general and the Neolithic Yangshao culture in general. We also work, with the department of archaeology at Stockholm University, to establish student- and research exchange with China through the Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

There are a lot of things to gain by studying other cultures, foremost ones preconceptions falls and one has to start on a blank page. This does not mean that gained knowledge is useless but one is forced to see things in a different light due to other contexts and finds. This can give a lot concerning use of techniques and new ideas, but also in seeing find from a different angle.

During our last trip we were four persons, besides Johan and me we had two professors from the department of archaeology accompanied us: Anders Andrén professor in Archaeology and phD Jan Storå from the Osteological research laboratory. When traveling together with other researchers there are several opportunities to learn new things a see things from other perspectives than only your own, through discussing and shared experiences.

At our last journey we saw several remarkable sites and finds, I thought that should present just a few of them:

As we visited an ancient city wall outside of Beijing we found a grave field that was in use. If you compare this with the mound grave fields from late Iron Age in Sweden a lot of ideas pops up, at least in my mind, such as: Why are certain mounds larger than others? On the top of the mounds there are pieces of paper placed under a few small stones; how much of the original grave ritual does still exist after 10, 100 or a 1000 years? How much information is forever lost for us? Well some things we find, some we don’t and still we interpret.

gravar 2   Gravar  Kånna högar

Photos: From left to right: The two photos to the left are from the Chinese contemporary gravefield outside of Beijing and the photo to the right is from Sweden (Småland) and the grave field Kånna högar (the mounds at Kånna), raa 24:1.

Another amazing experience was a visit to an archaeological excavation outside of Luoyang, where we could experience the forbidden city of the ancient city of Luoyang. That was quite a might feeling to stand within an imperial city from the eastern Han dynasty (ca 0-200 AD) while excavated.

bild-020.jpg

On this blog there are a few posts written in English before, an information page in English about the project, a background article for the first trip in 2006 and a research plan for the same trip. When you read the article and the researchplan, please bear in mind that we have revised several ideas and got answers for a lot of questions during this first trip. Among other things we realized that the idea concerning the fossilized eggs was a shot in the dark.

Best wishes

Magnus Reuterdahl the Yangshao project

Read Full Post »

Older Posts »