Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2008

På lördag smäller det, Osteologiska föreningens symposium går av stapeln och glädjande nog vi lyckats fylla lokalen till sista plats. Jag hoppas på en givande dag och kväll och vi har alla förutsättningar för detta genom våra fantastiska föreläsare och deras intressanta ämnen samt genom alla närvarande.

Till er alla som tyvärr utav olika anledningar inte har möjlighet att närvara skall jag försöka skriva ihop en liten rapport från symposiet.

Med Vänlig hälsning

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Nu finns, som tidigare lovat, artikeln tillgänglig här på Yangshaoprojektet. Artikeln har ursprungligen blivit utgiven i tidskriften Benbiten nr 1 och 2, 2007. Tidskriften ges ut av Osteologiska föreningen.

To Neolithic China and back! The Yangshao project

This article was orginally printed in Benbiten number 1-2, 2007, the (Swedish) Osteological association’s periodical.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Nu har Benbiten nummer 2 2007 kommit ut vilket betyder att min artikel ”To Neolithic China and back! The Yangshao project” är publicerad i sin helhet. Som jag lovat kommer den att finns tillgänglig här på bloggen, inom kort. Om man är intresserad av tidskriften vilken i första hand rör Osteologi, Arkeologi och därtill närliggande ämnen får man bli medlem av Osteologiska föreningen.

En förhandstitt kan ses här.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

På Martin Rundkvists blogg Aardvarchaeology kan man läsa följande intressanta inlägg Chinese Archaeology Loses Proto-Historical Innocence. Inlägget rör bland annat historisk arkeologi, tankar om forskning kring statsbildning och hur arkeologin nyttjar historiska källor som underlag eller refernsmaterial.

Martin tar avstamp i Liu, L. & Xu, H. nya artikel i Antiquity Rethinking Erlitou: legend, history and Chinese archaeology från 2007. Artikeln tar upp boplatsen Erlitou vars äldsta rötter kan spåras ned i neolitikum men framför allt är en mycket intressant bronsålders boplats. Vissa har velat koppla samma denna med den mytomspunna Xia-kulturen och velat visa att Erlitou är en sorts mellanfas mellan Yangshao kulturen och Shang-dynastin, där förhoppningen eller viljan har varit att fynden vid Erlitou skall vara bevis för Xia-kulturens existens, eller rättare sagt de historiska källornas tillförlitlighet. Martin håller med författarna i deras slutsatser:
– Att, även om detta kontroversiellt i Kina, Xia-dynastin endast är ett resultat av senare tids källor, likt Atlantis.
– Att en källa är antik behöver för det inte vara sann.
– Arkeologiska slutsatser bör i första hand bygga på det arkeologiska fyndmaterialet.

Själv har jag hunnit läsa artikeln men har tankat hem den, så jag återkommer i ärendet.

När jag kommer upp till Stockholm i kväll eller imorgon lägger jag upp några bilder från när vi besökte Erlitou under vårt besök våren 2007.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »