Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Osteoarkeologi’ Category

Hög tid för en uppdatering.

Vi arbetar för tillfället på flera fronter – just nu tittar vi på de benmaterial och jordprover som Johan Gunnar Andersson tog med sig från Kina. Materialen finns på Östasiatiska museet (ÖAM). Inledningsvis gör vi en översiktskatalog av materialen för att få en bild av vad som finns tillgängligt och för att se vad vi kan göra med dem. Majoriteten av fynden kommer från undersökningarna i Gansu 1923 och 1924 med det finns också inslag från Shaanxi och Henan. Det är otroligt spännande och inspirerade att titta på detta neolitiska (bondestenålder) material som få tittat på sedan dess och känna historiens vingslag i ansiktet. Bland fynden finns en hel del intressanta benartefakter och förarbeten och relativt mycket djurbensmaterial från t ex får, getter nötboskap, och svin. Det finns också en del fågel, en hel del hjortdjur och gnagare, dessa måste vi studera lite närmare för att kunna artbestämma.

Vi hoppas också kunna åka till Kina i oktober på en konferens som hålls i Yangshao, i provinsen Henan, till åminne av att det är 90 år sedan Johan Gunnar Andersson gjorde sina första fynd där. Just nu har vi börjat titta på möjligheter för finansiering för detta samt några mindre forskningsprojekt inför detta, t ex på materialen ovan.

Är du intresserad får du gärna kontakta oss för mer information!

Magnus Reuterdahl & Johan Klange

Read Full Post »

Johan Gunnar Anderssons namn blev en del av det latinska namnet till en nu utdöd strutsart (Struthio Anderssoni) som levde i Kina visste jag sedan vi stött på fynd av äggskal på enstaka yangshao-boplatser från denna art. När jag besökte Naturhistoriska riksmuseets samlingar häromdagen blev jag varse att han också gett namn till en typ av noshörning (Chilotherium anderssoni). Chilotherium är ett släkte av fossila noshörningar som saknar horn och sakanar betar i i överkäken men har kraftiga betar i underkäken. Denna är hittad i Pao-Te-Hsien (Pao-Te-Chou), vid lokal 30, i Shanxi och insamlad av Johan Gunnar Andersson.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Förutom Kinesisk arkeologi är det främst svensk arkeologi som intresserat mig, under min tid som student vid Stockholms Universitet skrev jag ett antal uppsatser. Fyra av dessa rör Visingsös förhistoria. Dessa uppsatser finns nu som PDF-filer på Testimony of the spade.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Tyvärr har det varit lite dåligt med uppdatering den senaste tiden, det skall bli bot och bättring på den fronten.Nu finns alla mina anteckningar från Osteologiska föreningens seminarium upplagda på Testimony of the spade.

Osteologiska föreningens symposium 2008

Föredragen är uppdelade på fyra inlägg:

Tobjörn Ahlström & George Maat

Nikolaos Roumelis

Anna Linderholm

Caroline Arcini

Mvh

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

I ett svagt ögonblick lovade jag att sammanfatta symposiet. På en av mina andra bloggar; Testimony of the spade finns nu anteckningarna från de första två föreläsningarna, de följande kommer. Dessa kan upplevas som lite kantiga och stolpiga och det är för att de är just anteckningar, tanken är att dessa skall bli grunden för en lite mer koncentrerad sammanfattning som kommer att publiceras i Osteologiska föreniongens tidskrift Benbiten vad det lider.

Om du var närvarande får du gärna lämna synpunkter, på sådant jag missat, blandat ihop eller helt enkelt missuppfattat.

Notes from the Osteological Associations 2008 symposium part 1.

Om du är intresserade av arkeologi och ben finns Osteologiska föreningen för dig.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

På lördag smäller det, Osteologiska föreningens symposium går av stapeln och glädjande nog vi lyckats fylla lokalen till sista plats. Jag hoppas på en givande dag och kväll och vi har alla förutsättningar för detta genom våra fantastiska föreläsare och deras intressanta ämnen samt genom alla närvarande.

Till er alla som tyvärr utav olika anledningar inte har möjlighet att närvara skall jag försöka skriva ihop en liten rapport från symposiet.

Med Vänlig hälsning

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Nu finns, som tidigare lovat, artikeln tillgänglig här på Yangshaoprojektet. Artikeln har ursprungligen blivit utgiven i tidskriften Benbiten nr 1 och 2, 2007. Tidskriften ges ut av Osteologiska föreningen.

To Neolithic China and back! The Yangshao project

This article was orginally printed in Benbiten number 1-2, 2007, the (Swedish) Osteological association’s periodical.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Older Posts »