Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2007

Tills 2008

Nu tar Yangshaoprojektet en liten paus över nyåret, då jag skall dit inga uppkopplingar finns.

Image and video hosting by TinyPic

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Julhälsning 2007

Då är det åter jul, dock den första med Yangshao projektets blogg, vi vill önska alla besökare, nya som gamla, GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.Med vänlig hälsning

Magnus Reuterdahl & Johan Klange

Read Full Post »

OBS Anmälningstiden har gått ut!!! 

Jag lånar ut bloggen till Osteologiska föreningen idag och klistrar in deras inbjudan till 2008 års seminarium, vilket hålls till minne av professor Ebba During. Symposiet är öppet både för föreningens medlemmar och övriga intresserade. Som medlem i föreningen får man förutom ett lägre pris på våra evenemang också föreningens tidskrift: Benbiten som utkommer två gånger per år.

//Magnus Reuterdahl

Osteological Association

in cooperation with

Osteoarchaeological Research Laboratory

”Bones bearing witness- A symposium in honor of Ebba During”

Programme

DATE: 2th of February 2008.

PLACE: Stockholm University, Department of Archaeology and Classical Studies, lecture room, level 3, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Language: English

11.00-11.15 WELCOME

11.15-12.15 Fil. Dr. Torbjörn Ahlström, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. ”Climate and skeleton. Towards a Human Ecology of skeletal remains”.

12.15-13.15 Prof. George Maat, University Leiden, Netherland. ”Scurvy. Dying in the cold world of Spitsbergen”. 13.15-14.30 Lunch

14.30-15.30 Fil.Dr. Nikolaos Roumelis, Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University. ”The Paleopathology of Kirchberg”.

15.30-16.30 Ph.D. student Anna Linderholm, Archaeological Research Laboratory, Stockholm University: ”Ancient DNA and Pathology”.

16.30-17.15 Coffe

17.15-18.15 Fil. Dr. Caroline Arcini, Riksantikvarieämbetet, UV Syd. ”Reconstructing

daily life in past populations. The future of Paleopathology”.

18.15-19.00 Closing, discussion and reflections. Senior teacher Jan Storå, Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University.

19.00 Dinner at the Department

ACKNOWLEDGEMENTS

This symposium has partly been financially supported by grants from Berit Wallenbergs Stiftelse (the Berit Wallenberg Foundation), which is most gratefully acknowledged.

Conference Speaker Biographies:

Fil. Dr. Torbjörn Ahlström

Som osteolog har jag varit verksam vid Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet. Jag har undervisat i ämnet sedan 1994, först vid Stockholms universitet och nu vid Lunds universitet. Som forskare har jag varit verksam vid Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet, och som gästforskare vid Odense universitet samt Max Planck-institutet för demografi, Rostock. För närvarande delar jag min tid mellan ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och undervisning i Lund. Min forskning berör huvudsakligen människan och inspirationen hämtas från såväl naturvetenskap som humanvetenskap. Jag har arbetat huvudsakligen med skelettmaterial från meso- och neolitikum, men med några nedslag i medeltid.

Prof. George J.R. Maat MD PhD, anatomist – forensic anthropologist

George Maat studied medicine at Leiden University in Holland, became MD in 1973 and defended his PhD-thesis at the same university in 1974. Thereafter he has worked as an anatomist at Surinam University (1974-1976), Leiden University (1977-1986), Kuwait University (1986-1990), Utrecht University (1991-1993) and again at Leiden University Medical Center since 1993. In addition to teaching human anatomy, embryology and histology he has been teaching physical anthropology since 1977. From 2004 he teaches forensic anthropology in the Forensic Human Identification Course at the University College London (Barts & Queen Mary), and from 2007 he has been appointed as an honorary professor at the Department of Anatomy at the University of Pretoria. His fields of research are paleopathology and forensic anthropology. At the moment he is, together with Prof. Terry O’Connor and Prof. Shelley Saunders, editor of the International Journal of Osteoarchaeology. He is affiliated with the Netherlands Forensic Institute at The Hague. As permanent member of the Dutch Disaster Identification Team and as a temporary member of the British Forensic Team he has been deployed in Kosovo (ICTY; 1999, 2000, 2003), Enschede (fireworks disaster; 2000), Thailand (tsunami; 2004-2005), Afghanistan (military helicopter crash; 2006) and in Surinam (aftermath identifications of the 1989 airplane crash; 2007).

Fil. Dr. Nikolaos Roumelis

Dr Nikolaos Roumelis began his studies in archaeology and osteoarchaeology during the 1990s at Stockholm University. In 2007 he presented his doctoral thesis at Stockholm University. He has specialized in the field of palaeopathology and palaeohistopathology (the use of microscopy in investigating vestiges of diseases on the skeleton), the main field of research is tumorous diseases, inflammatory and deficiency diseases. Since 2001 he has conducted research in Palaeopathology at the Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Georg-August University, Göttingen, Germany, and is part of the Göttingen Palaeopathology Group, led by Prof. Dr. Michael Schultz. He is currently working on the investigation of health during the Late Neolithic in Sweden and is also working on several international research projects, eg with DAI in Cairo (Deutsche Archäologische Institut) investigating health in the Early Dynastic Period on the Island of Elephantine, Egypt.

Ph.D student Anna Linderholm

After a degree in molecular biology at Umeå University and two years at the Karolinska Institute I started my archaeological studies. After a degree from Stockholm University in archaeological Science in 2001, I spent 7 months at the Anthropological Institution, Johannes Gutenberg-University of Mainz, working on a project dealing with possible kinships in a Slavic cemetery, using ancient DNA. After a year working as a research assistant I was accepted to the Archaeological Research Laboratory as a PhD student in 2004. During my PhD studies I have been a Marie Curie fellow stipend at the University of Bradford, UK, working with Prof. Mike Richards learning about stable isotopes, especially sulphur and oxygen. In 2006 I received a STINT stipend and spent 6 months at The Department of Defense DNA registry, Armed Forces Institute of Pathology, Maryland, USA. Here I worked with ancient DNA from fallen soldiers trying to solve some problems retrieving the DNA from these said samples. The focus of my PhD is migration and adaptation and I try to study this with the help of both stable isotopes and DNA analysis on skeletal material.

Fil. Dr. Caroline Arcini

Jag har varit verksam som osteolog i snart 25 år. Tidigt inriktade jag mig på humant material, och har ett särkilt stort intresse för kartläggning av människans hälsa. Jag har arbetat med gravplatsmaterial från alla tidsperioder, från stenålder till 1800-talet. Genom årens lopp har drygt 10.000 individers skelett blivit föremål för analys. Ett av mina stora intressen är när, varifrån, hur lång tid tar det för olika sjukdomar att sprida sig och hur påverkas de samhällen som drabbas. Mina nuvarande projekt är social stratifiering – vilka begrovs på konventskyrkogårdar, avrättningsplatser, leprans spridning i Norden, syfilis vara eller icke vara i Europa före Columbus återkomst. Jag arbetar också med brandgravar och problematiken kring vilka lämningar som utgör bålplatser respektive gravar.

Anmälan

Deltagaranmälan och betalning skall vara föreningen tillhanda senast den 22 januari 2008. Betalning skickas till föreningens Postgirokonto: 45 56 39-5.

Anmälan sänds till föreningens e-postadress mailto:of_nyheter@[ta%20bort%20detta]hotmail.com.

Pris/Price:                             Symposium, kaffe och lunch/ inklusive middag

Medlemmar/members                                   60:- /150:-

Icke medlemmar/ others                                   95:-/ 200:-

Read Full Post »

Det har inte blivit så många inlägg om Yangshao kulturen under senhösten/vintern. Detta beror i första hand på att Johan Klange spenderat en stor del av hösten/vintern på Irland och att jag har jobbat växelvis i Norrbotten och Växjö (där jag för tillfället befinner mig). Just nu håller jag dock på att läsa en intressant bok som skall recenseras för Fornvännen till våren (Ett tack till Martin Rundkvist för att han kom att tänka på mig). Lite kul är att jag faktiskt ägde ett exemplar av denna bok sedan tidigare, dock på kinesiska. Då det kinesiska trycket var klart i våras fick jag ett ex när Yangshaoprojektet beökte CASS i samband med vår resa till Kina tidigare i år. Nu får jag dock chansen att läsa boken också.

books.jpg

Archaeology in the East and the West: Papers presented at the Sino-Sweden Archaeology Forum, Beijing in September 2005

English edition edited by Anders Kaliff.

Mer om denna bok vid ett senare tillfälle. Förhoppningsvis får jag tillfälle under julhelgen att uppdatera bloggen men genom Yangshao projektet passar jag ändå på att önska alla en God Jul och Gott nytt år.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Nu är det klart att jag blir kvar i Småland i ytterligare två månader då Länsstyrelsen i Kronobergs län förlängt min anställning till den sista februari. Detta ger till handen att jag har möjlighet att plocka ut lite semester över jul och nyår men också att jag fortsatt i veckorna kommer att befinna mig i Växjö.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Jag blev informerad av Martin Rundqvist att Åke Hyenstrand, den förra professorn i arkeologi vid Stockholms Universitet, gått bort. Åke Hyenstrand var professor när jag började studera kring år 2000. Jag har bara hört Åke som föreläsare vid ett par tillfällen så jag är ingen god recensent av honom som föreläsare däremot har jag läst flera av hans böcker och artiklar. Åke var en god stilist och skrev flera användbara arkeologiska verk. De som jag tycker är mest användbara är kanske hans storskaliga analyser av kulturlandskapen efter 70-talets fornminnesinventeringar, se t ex

  • Fornminnesinventeringen 1978-1982  program, problem, prognos.
  • Centralbygd – randbygd  strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder från 1974.

Mina tankar går till hans familj.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »