Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Neolitikum’ Category

Hög tid för en uppdatering.

Vi arbetar för tillfället på flera fronter – just nu tittar vi på de benmaterial och jordprover som Johan Gunnar Andersson tog med sig från Kina. Materialen finns på Östasiatiska museet (ÖAM). Inledningsvis gör vi en översiktskatalog av materialen för att få en bild av vad som finns tillgängligt och för att se vad vi kan göra med dem. Majoriteten av fynden kommer från undersökningarna i Gansu 1923 och 1924 med det finns också inslag från Shaanxi och Henan. Det är otroligt spännande och inspirerade att titta på detta neolitiska (bondestenålder) material som få tittat på sedan dess och känna historiens vingslag i ansiktet. Bland fynden finns en hel del intressanta benartefakter och förarbeten och relativt mycket djurbensmaterial från t ex får, getter nötboskap, och svin. Det finns också en del fågel, en hel del hjortdjur och gnagare, dessa måste vi studera lite närmare för att kunna artbestämma.

Vi hoppas också kunna åka till Kina i oktober på en konferens som hålls i Yangshao, i provinsen Henan, till åminne av att det är 90 år sedan Johan Gunnar Andersson gjorde sina första fynd där. Just nu har vi börjat titta på möjligheter för finansiering för detta samt några mindre forskningsprojekt inför detta, t ex på materialen ovan.

Är du intresserad får du gärna kontakta oss för mer information!

Magnus Reuterdahl & Johan Klange

Read Full Post »

 Johan Gunnar AnderssonJohan Gunnar Andersson. Foto: Magnus Reuterdahl.

Idag var vi till Yangshao cun, den plats där Johan Gunnar Andersson upptäckte den Kinesiska stenåldern 1921 via de arkeologiska undersökningar han företog. Byns namn har fått ge namn till den neolitiska Yangshao kulturen.  Ytterligare två undersökningar har gjorts av kinesiska arkeologer; 1951 och 1981-82. Innan vi besökte boplatsen fick vi se ett museum rörande boplatsen i Mianchi county. Museet gav kanske inte så mycket nytt men gav en bild av fynden man gjort i Yangshao cun och platsens beskaffenhet.

 Johan Klange och Magnus Reuterdahl i Yangshao Johan Klange och Magnus Reuterdahl i Yangshao cun.

Därefter åkte vi ut till byn som bara ligger någon mil utanför Mianchi. Platsen var spännande, men det var lite svårt att få någon riktig översikt gällande var man hjort undersökningarna. Skillnaderna gentemot Xi’po var slående, här kändes bergen inte lika påtagliga även om de finns i horisonten, det känns också som att man är högre upp i terrängen och floderna är längre bort. I byn finns ett litet museum där man sparat en profil, drygt två meter hög. Det är då mer intressant att titta på de ”naturliga profilerna” som skapats när man byggt vägar eller anlagt åkerterrasser.  Överallt när man går omkring kan man se keramikskärvor från olika tidsåldrar och strukturer av olika typer av lämningar, det kliar verkligen i arkeolog fingrarna och man skulle vilja ta fram skärsleven och börja undersöka. besöket visade, liksom i Xi’po, hur inventeringarna måste gå till. Det är egentligen bara att hålla ögonen öppna och börja märka ut strukturer och olika typer av fynd. På bilden nedan kan man se en s.k. ashpit eller källargrop, i den askgråfyllningen kan man tydligt se små benfragment och keramikskärvor.

 Profilvägg i Yangshao cun Profilvägg vid väg i Yangshao cun. Foto: Magnus Reuterdahl.

På eftermiddagen åkte vi tillbaka till Sanmenxia, där vi fick se Sanmenxias museum rörande gravar från Guostaten, en vasallstat som existerade under Shang dynastin och Västra Zhoudynastin. Guostaten försvinner in i historiens dimmor ca år 500 f Kr. Musset är byggt rakt ovanpå en undersökt begravningsplats från den västra Zhou dynastin, där åtminstonde två Guokungars gravar hittats; Guo Ji och Guo Zhong. Mest intressant ur min synvinkel var en vagn begravning (Chariot pit) där 64 hästar, 6 hundar och 13 vagnar begravts. Detta är den största ”Chariot pit” på området, man har också hittat ett par mindre. Medan Johan gick igång på ett par holkyxor.

Vagn från Guo staten                       häst begravning                             

Vagn. Foto: Magnus Reuterdahl.        Hästskelett. Foto:Magnus Reuterdahl.

Under kvällen fick vi för oss att ta oss upp till vad vi trodde var ett tempel, 570 trappsteg senare visste vi att det var en souvenirshop och karaoke bar, men utsikten över Sanmenxia var fantastisk. Färden upp var extra jobbig då vi tvingats Ergetou, en värre variant av Baijou (risbrännvin). Risken för träningsvärk imorgon är överhängande. Imorgon åker vi tillbaka till Zhengzhou, skickar ett mer detaljerat meddelande därifrån. 
Magnus Reuterdahl 

Read Full Post »

Igår besökte vi Longmen grottorna utanför Louyang.  Grottorna utgörs av både mindre grottor och inhuggna nischer och finns med på Unescos världsarvs lista. De första inhuggningarna påbörjades 493 f kr, totalt finns det 2346 grottor och mer än 100 000 Buddha avbildningar. Systemet av grottor ligger i första hand på Yi flodens västra sida, men några grottor finns också på den östra sidan. Området som sträcker sig over en ca 1-2 km lång sträcka kan ses från en gångväg eller genom att man går på speciella gångar som byggts utmed bergssidan, detta är något tveksamt ur bevarande synpunkt men kanske nödvändigt ur en tillgänglighets aspekt. Till området kommer inte endast turister utan också religiöst utövande människor. Som en historisk lämning är den fantastisk men väcker många frågor, dels saknas ett stort antal Buddha statyetter vilket till del kan skyllas på västerländska arkeologer konsthistoriker och samlare (t ex museer), dels kan en del av skulden läggas på kulturrevolutionen då mycket av det kinesiska kulturarvet utsattes för förstörelse, så också Longmen grottorna. Man måste också tänka på att det finns andra perioder under historien då risken för skadeverkningar kan ha föregått, dvs. perioder då dessa antingen kopplats till en tidigare dynasti man velat ta avstånd ifrån eller i tider då religionens skillnader uppstått. Det man kan säga är att det är turligt att det trots allt återstår en hel del för vår generation och för kommande generationer att se här.

Longmen grottoes  Longmen grottoes   Longmen grottoes

Foton från Longmen grottoes. Foton: Magnus Reuterdahl.

Efter besöket vid Longmen åkte vi tillbaka till Zhengzhou åt vi lunch och tog farväl av Anders Andrén och Jan Storå som begav sig till Beijing. Vi vet att de var med på planet till Beijing, men vi fick ett udda samtal i dag på eftermiddagen att CASS inte fick tag i dem, sannolikt är de ute och valsar på egen hand, vi har skickat info till dem om deras schema för morgondagen så förhoppningsvis vet de vad de skall göra. 

Efter en ca 3 timmar lång bilresa så har vi nått Sanmenxia, en liten stad i Henans nordvästra hörn med en befolkning på drygt 2 miljoner invånare. Vi bor på det fashionabla Tobacco hotell, (politiskt korrekt namn?), det som gjort oss något tveksamma är gasmasken som finns i en låda i natthurtsbordet. Idag (den 2/4) har vi besökt Lingbaou county och Yangshao boplatsen Xi’po, vilket var mycket spännande. Dels har vi fått se ett stycke kinesisk landsbyggd på nära håll och dels har vi fått se hur området vi hört och läst så mycket om ser ut i verkligheten, vilket var en ögonöppnare. Att vara på en plats ger så mycket merinformation vilket är svårt att läsa sig till eller förstå från foton och platta planritningar. Helt plötsligt inser vi att det finns ett bergsmassiv som avgränsar området på ena sidan av boplatsen, man upplever dess storlek och plats i landskapet. Där vägen skär genom boplatsen kan man tydligt se profilväggar, ca 1-1,5 meter höga i vilka man tydligt kan se spåren av Yangshao kulturen, krukskärvor, skurna hus (golven syns mycket tydligt) och offergropar/källargropar/avfallsgropar fyllda med aska, keramik och ben. En viss nynationalistisk tendens kan anas i vår lokala guides tolkningar där han försöker koppla samman Yangshao kulturen och Xi’po med den gula kejsaren (Huang Ti) och de tre vise konungarna, en legend som uppstod under Han dynastin. Dvs. man vill finna ytterligare en dynastier bakåt i tiden.

Profilvägg i Xi po              Xi’po                Dalgång i vilken Xi’po ligger

Till vänster: Profilvägg, i mitten på bilden kan man se delar av ett golv, Xi’po. Mitten: Översiktsbild av del av Xi’po mot berget Shou. Till vänster: Översiktsfoto över den dalgång där Xi’po ligger. Foton Magnus Reuterdahl.

Efter Xi’po blev det lunch tillsammans med det lokala arkeolog team som arbetar med Xi’po undersökningarna. Vid vilket vi fick vet att vi näst skulle besöka den Gule Kejsarens gravplats, Zhu Ding Yuan (Platsen där Quadripoder gjuts). Platsen ligger högt belägen på toppen av en kulle/berg vilket sannolikt är den högsta platsen i den dalgång där Xi’po är beläget. Ovanpå den påstådda graven har det byggts ett tempelområde (1993). På platsen har man funnit en sten på vilken det berättas om den Gule kejsaren och man har också funnit ett lager av aska, brända ben och Yangshao keramik vilket lett till tolkningen att detta är den plats där gravritualen skall ha skett och man har funnit en plats där man tror att han skall vara begravd. Ovanpå begravningsplatsen har man uppfört en pyramid (1994). Överhuvudtaget ett udda inslag på resan om än intressant och mycket svårtolkat, det blir att Googla om detta när man kommer hem, för att finna lite mer information. 

Den gule kejsarens tempel vid Zhu Ding Yuan             Plats för bränning av den Gule kejsarens tillhörigheter              Pyramidöverbyggnad vid Zhu Ding Yuan

Till vänster: Tempel byggnaden vid Zhu Ding Yuan, Mitten: Den plats på vilken man funnit brandlagret: Till höger: Den pyramid som byggts över begravningsplatsen för kejsarens tillhörigheter. Foton: Magnus Reuterdahl.

Efter att googlat lite samt ordentligt läst igenom mina anteckningar gällande vad som stått på diverse informationsskyltar på platsen så kan man utläsa detta om Huang Di eller den gule kejsaren. Han skall enligt legenden ha levt för ca 5000 år sedan, dvs. I slutet av Yangshao kulturen eller möjligen under början av Longshan kulturen, enligt samma legend skall han ha fötts på berget Xuanyuan vilket bör ligga någonstans i den nordöstra delen av Henan. Vidare berättar legenden att den gule kejsaren skall ha brutit koppar från berget Shou, vilket är synligt från Xi’po, med vilket han skall ha gjutet en tripod vid berget Jingshan. Snart därefter skall han ha dött och vid denna plats sägs hans minister Zueche ha grundat ett tempel vid vilket hans kläder och käpp skall ha bränts och begravts. Och det är på denna plats man uppfört detta nya tempel, omkring 1993-1994. Platsen där man funnit brandlagret och askan har med andra ord tolkats som den yta där man bränt den Gule kejsarens tillhörigheter och pyramiden skall stå över den plats där man begravt askan.Sanmenxia skiljer sig ganska mycket från de städer vi tidigare besökt även om man kan säga att man kan se att ju längre västerut vi kommer i Henan desto svagare är den västerländska påverkan. Sanmenxia är den första stad som vi varken sett McDonalds eller KFC vidare finns det mycket färre skyltar på engelska (detta är vanligt förekommande på butiker och vägskyltar i Beijing men också hyfsat vanligt i t ex Zhengzhou). Man skulle kunna säga att staden känns mer “öststatlig”, dvs. den har inte förändrats så mycket, merparten av byggnaderna är relativt låga och många av dem är klart influerade av sovjetisk 50- och 60-tals arkitektur. Men folk är vänliga och nyfikna, för första gången känner man sig lite som en rockstjärna. Tidigare idag blev vi stoppade av farbror Polisen som ville kolla bilens besiktnings och registreringspapper, det tog endast ett par minuter innan bilen blev mer eller mindre omringad av människor som ville titta på västerlänningarna, det är inte omöjligt att vi är de enda västerlänningarna som är här för tillfället. En lite udda känsla. 

 Sanmenxia city Utsikt från hotellet i Sanmenxia. Foto: Magnus Reuterdahl.
 
Magnus Reuterdahl från Sanmenxia, Kina. 

Read Full Post »