Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Museum’ Category

Hög tid för en uppdatering.

Vi arbetar för tillfället på flera fronter – just nu tittar vi på de benmaterial och jordprover som Johan Gunnar Andersson tog med sig från Kina. Materialen finns på Östasiatiska museet (ÖAM). Inledningsvis gör vi en översiktskatalog av materialen för att få en bild av vad som finns tillgängligt och för att se vad vi kan göra med dem. Majoriteten av fynden kommer från undersökningarna i Gansu 1923 och 1924 med det finns också inslag från Shaanxi och Henan. Det är otroligt spännande och inspirerade att titta på detta neolitiska (bondestenålder) material som få tittat på sedan dess och känna historiens vingslag i ansiktet. Bland fynden finns en hel del intressanta benartefakter och förarbeten och relativt mycket djurbensmaterial från t ex får, getter nötboskap, och svin. Det finns också en del fågel, en hel del hjortdjur och gnagare, dessa måste vi studera lite närmare för att kunna artbestämma.

Vi hoppas också kunna åka till Kina i oktober på en konferens som hålls i Yangshao, i provinsen Henan, till åminne av att det är 90 år sedan Johan Gunnar Andersson gjorde sina första fynd där. Just nu har vi börjat titta på möjligheter för finansiering för detta samt några mindre forskningsprojekt inför detta, t ex på materialen ovan.

Är du intresserad får du gärna kontakta oss för mer information!

Magnus Reuterdahl & Johan Klange

Read Full Post »

Då är Kinarapport 2010/2 på gång där vi har med artikeln Yangshao – bilder av det förflutna. Numret är ett temanummer under rubriken Arkeologiska fynd och kulturarv. Vi ser fram emot att läsa resten av numret.

Under sommaren står projektet lite stilla vi båda har fullt upp på respektive jobb (Arkeologicentrum & Arkeologikonsult), men mindre uppdateringar kommer efter hand.

Vi vill passa på att göra lite reklam för Östasiatiska museets specialutställning till hösten. I bergrummen under Skeppsholmen som försvaret nyttjade under kalla kriget kommer nu en ny armé att ta plats, delar av den berömda terrakotta armén kommer att ställas ut mellan den 28 augusti 2010 och den 16 januari 2011.

För ett par år sedan besökte vi platsen, strax utanför Xi’an, där man fann armén och byggt ett museum. Det ska bli intressant att se hur man bygger utställingen i Sverige och hur man presenterar fyndet.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Flitens låga är åter tänd i projektet och här kommer en liten uppdatering om vad som är på gång.

Bemålad Keramik

Vi undersöker möjligheterna för att åka till Kina under året i syfte att delta i en arkeologisk undersökning och vi har också börjat titta på möjligheter till en mer exkursionsliknande resa i syfte att lära känna andra geografiska områden i vilka lämningar av Yangshao typ finns.

Till helgen kommer vi att träffa Giuliano Arnaldi från Tribaleglobale, Italien. Tribaleglobale är såvitt jag förstått ett konstcentrum/laboratorie som skall göra en utställning vid namn  ”Neolitico Futuro” där man med hjälp av bemålad keramik från Yangshao (Kina) och Naqada (Egypten) och modern konst vill besvara frågor kring konst, uttryck och form. Möjligen är man inne på dels tankar kring universella mönster och uttryck dels på hur idéer och influenser sprider sig över tid och rum. Vi är ännu inte helt säkra på vad detta kommer att leda till och på vilket sätt vi kan bidra men känner att det är spännande att se vad som kommer ut av det hela.

Läs mer om Tribaleglobale och den tänkta utställningen här, översatt till engelska via Babel fish.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Då är det åter dags att dra på sig sjumilastövlarna och lämna Stockholm för en tid. Den närmaste månaden kommer jag att bo och arbeta i Norrbotten med Luleå som bas och Baas arkeologi (Norrbottens museum) som arbetsgivare. Jag är lite osäker på hur frekventa min tillgång till Internet kommer att bli men några inlägg här och där skall nog hinnas med.

Jag har påbörjat ett par inlägg om boken den stora muren som utlovades för ett tag sedan. Nu kommer jag förhoppningsvis ha lite mer tid att hinna läsa klart boken och skriva ihop ett par intressanta inlägg.

I Norrbotten kommer jag bland annat att delta i en mindre slutundersökning av en stalotomt och i ett par utredningar i trakterna kring Boden och Svappavara. Om dessa äventyr kommer det att bloggas på Testimony of the spade och möjligen här.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Sedan ett par veckor tillbaka har jag haft nöjet att delta i en arkeologisk slutundersökning tillsammans med Östergötlands länsmuseum. Grävningen går på måndag in i vecka tre vilket också är den sista veckan, det kommer dock att bli ytterligare några dagars efter arbete inklusive lite osteologi. För tillfället är vi tre osteologer på Östergötlands länsmuseum, är det någon som slår det (i Sverige)?

Christer, Hanna, Magnus och Lena
Christer, Hanna, Magnus och Lena

Vi har varit fyra stycken som deltagit i undersökningen; Christer (grävledare), Hanna, jag och Lena. Därutöver har ett flertal av museets arkeologer deltagit någon eller några dagar. I Corren kan man läsa denna artikel om undersökningen i Konserthusparken, Linköping. På bilden överst syns Hanna och jag.

Ett av de roligare fynden jag gjorde denna vecka var en del av en benflöjt. Mer om grävningen kan ni läsa på en av mina andra bloggar; Testimony of the spade.

Jag bifogar också ett par matnyttiga Kina länkar; China Heritage quarterly, China Heritage Project, The Australian National University och China Archeology var i man kan finna mycket matnyttigt om Kinesiksa förhistortiska boplatser, kulturer och annat.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Sedan en dryg vecka arbetar jag med en arkeologisk slutunderökning för Östergötlands länsmuseum i Linköping. På Testimony of the spade finns rapporterar jag om grävningen vilken pågår i ytterligare två veckor.

Välkommen dit!

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Goda nyheter! Idag blev det klart att jag skall till Linköping och gräva tillsammans med Östergötlands länsmuseum. Grävningen kommer att ske inne i Linköping i närheten av museet och domkyrkan och pågå i ca tre veckor, området berör medeltida bebyggelse. Mer information kommer framledes.

 Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Older Posts »