Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2009

Flitens låga är åter tänd i projektet och här kommer en liten uppdatering om vad som är på gång.

Bemålad Keramik

Vi undersöker möjligheterna för att åka till Kina under året i syfte att delta i en arkeologisk undersökning och vi har också börjat titta på möjligheter till en mer exkursionsliknande resa i syfte att lära känna andra geografiska områden i vilka lämningar av Yangshao typ finns.

Till helgen kommer vi att träffa Giuliano Arnaldi från Tribaleglobale, Italien. Tribaleglobale är såvitt jag förstått ett konstcentrum/laboratorie som skall göra en utställning vid namn  ”Neolitico Futuro” där man med hjälp av bemålad keramik från Yangshao (Kina) och Naqada (Egypten) och modern konst vill besvara frågor kring konst, uttryck och form. Möjligen är man inne på dels tankar kring universella mönster och uttryck dels på hur idéer och influenser sprider sig över tid och rum. Vi är ännu inte helt säkra på vad detta kommer att leda till och på vilket sätt vi kan bidra men känner att det är spännande att se vad som kommer ut av det hela.

Läs mer om Tribaleglobale och den tänkta utställningen här, översatt till engelska via Babel fish.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Efter att ha suttit i ett möte hela dagen kom det faktum att Fornvännen 2008/4 landat i posthögen som ett trevligt avbrott. Särskilt trevligt är det eftersom att jag för första gången är publicerad i den.  

Recension;

Kaliff, A. (ed) 2007. Archaeology in the east and the west. Papers presented at the Sino-Sweden Archaeology forum, Beijing, in September 2005.

Att notera är att Yangshaoprojektet också omnämns för första gången i tidskriften då jag tyckte det var lämpligt att underteckna recensionen med projektets namn då det finns en tydlig koppling.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Kinesiskt nyår

Idag inleds Oxens år.

Gott nytt år! Och om du är född i oxens år skall du bära något rött i år, så nära kroppen som möjligt, för att inte drabbas av olycka. Om jag förstod det rätt när vi var i Kina så är det år då man föds ett olycksår, därför är risken för att drabbas av olycka större under denna cykel, ett sätt att motverka det är att te x bära rött då detta är en lyckofärg.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Julen gick snabbt och jag inriktade min ledighet på skönlitteratur snarare än faktalitteratur. Men nu har jag börjat genomläsningen av Perry Johanssons Sinofilerna – Kinakunskap, samlande och politik från Sven Hedin till Jan Myrdal och börjat krita lite disparata anteckningar som förhoppningsvis skall bilda basen till ett par inlägg. Boken rör ett antal kända svenska kinaforskare vilkas person och forskning granskas med ett kritiskt förhållningssätt. Jag kan redan nu avslöja att jag inte riktigt står på samma fot som författaren även om jag förstår delar av hans kritik och invändningar, återkommer dock till detta framöver. Persongalleriet i boken utgörs av; Bernhard Karlgren, Johan Gunnar Andersson, Sven Hedin och Jan Myrdal samt ett kapitel om Karlbeckkonsortiet och ett om de svenska maoisterna.

 sinofilerna_perryjohansson

Jag uppmärksammade också att Svenska Arkeologiska Samfundet länkar till vårt projekt, man tackar och bugar, vilka för tillfället gör ett stort jobb med att uppdatera sin hemsida.

Mvh

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »