Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Stockholm’

This post will follow in English

Idag fick jag hem ett par beställningar via DHL – The Museum of Far Eastern Antiquities Bulletin N:o 15 & 19. Detta är böcker vi tittat i vid flera tillfällen under våra studier av Johan Gunnar Anderssons arbete i Kina men inte känt behov av att äga – förrän nu. I samband med att vi för närvarande tittar närmare på delar av samlingarna uppstod dock ett behov av att närmare identifiera vissa undersökningar och hur Johan Gunnar Andersson beskrivit dem, i dessa böcker finns mycket av nyckeln till detta. The Museum of Far Eastern Antiquities Bulletin N:o 15 är utgiven 1943 (& reprinted 1971) med undertiteln Researches into the prehistory of the Chinese berör bland annat fynden från Yangshao samty fynd från Gansu och Shaanxi och N:o 19 som innehåller Prehistoric sites in Honan av J.G. Andersson. Ett första problem är att translitterera namnen på boplatserna från Wade–Giles translittering (en metod för att translitterera kinesiska till det latinska alfabetet som utvecklades av engelsmannen Thomas Wade under 1800-talet ) som Johan Gunnar Andersson använde till pinyin vilket oftast används idag.

Magnus Reuterdahl

Today I got a couple books I ordered; The Museum of Far Eastern Antiquities Bulletin N ° 15 & 19. We have studied these books several times during our study on the Yangshao traditions and Johan Gunnar Andersson’s work in China but not felt the need to own them – until now. In connection with our current study of parts of the collections at the Museum of Far Eastern Antiquities in Stockholm was also a need to precisely identify the specific sites and Johan Gunnar Andersson description of the digs and finds, and in these books are in many ways keys to this. The Museum of Far Eastern Antiquities Bulletin N ° 15, issued in 1943 (reprinted in 1971) subtitled Research’s into the prehistory of the Chinese concerns finds from Yangshao and several other sites in Henan, Gansu and Shanxi and N: O 19 contains Prehistoric Sites in Honan by J.G. Andersson. A first problem is to transliterate the names of the settlements from the Wade-Giles transliteration (a method to transliterate Chinese into the Latin alphabet that was developed by Englishman Thomas Wade in the 1800s), used by Johan Gunnar Andersson to Pinyin which is more often used today.

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

På lördag besöker vi Östasiatiska museet och ett arkeologiskt seminarium om arkeologiska fynd från Qin och Han dynastierna i provinsen Shaanxi.

Archaeological seminar

Recent Qin and Han Archaeological findings in Shaanxi province.

In connection with the exhibition China’s Terracotta Army at the Museum of Far Eastern Antiquities, a seminar will be held in order to provide an in depth picture of the exhibited archaeological findings. Three Chinese archaeologists from Shaanxi province discuss several archaeological sites excavated in recent years, including the tomb complex of the First Emperor of Qin, as well as Han Yangling, the tomb complex of Forth Emperor of Han. 

Date: Saturday 11 December 2010
Venue: Beijing Auditorium, Östasiatiska Museet, Skeppsholmen Stockholm
Tickets: Free.
Information and tickets: bokning@ostasiatiska.se or tel 08-519 557 61
A limited number of seats so pre-booking is recommended. Latest date is 7 December.

The seminar will be held in Chinese, with English interpreter.

Organizer: Östasiatiska Museet.
Co-organizers: Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau, Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center, Oriental Ceramic Society of Sweden

Program:
9:30 Gathering, Coffee & Tea

10:00-10.30
Opening: Sanne Houby-Nielsen Ph.D. Director General, National museums of world culture. Eva Myrdal Ph.D. Deputy director, Museum of far Eastern Antiquities. Si Han Ph.D. Curator Museum of far Eastern Antiquities presents all speakers and the program

10:30-11.45
Research and Archaeological Findings of Emperor Qin Shihuang’s Mausoleum Complex and Terracotta Army, By Dang Shixue, Associate Researcher fellow of Terracotta Army museum

11.45-12.00 Discussion

12.00- 13.00 Lunch

13.00-14.15
Reproducing the Submerged Prosperous Empire — the archaeological discovery and preservation research of Han Yangling Mausoleum Complex, by Wang Baoping, Deputy Director of Xi’an Center for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage

14.15-14.30 Discussion

14.30-14.45 Coffee & Tea

14.45-16.00
New Fruits of Qin and Han Archaeology,
by Yin Xiaqing, Deputy Director of Shaanxi Provincial Cultural Relics Appraisal and Research Center

16.00-16.15 Discussion

16.15-16.30 Closing

2010-11-29

Read Full Post »